2012. szeptember 28., péntek

A vadászat kódexe

Dr. Tóth Sándor: A hírnév kötelez című könyvét olvasgatom mostanában. Egy olyan fejezethez értem, amelyből most egy-két mondatot kiragadnék.
Nem szeretnék senkit magamra haragítani, csak személyes tapasztalatom révén gondoltam, hogy kiragadom ezt a pár mondatot.
Az 1992-ben elfogadott Vadászat kódexe négy elvből áll, amely arról szól, hogy a vadász tisztelje az elveket és alkalmazza a magatartás ezen etikai kódexét.
A harmadik elv: A természet más használóinak vagy hasznosítóinak tisztelete.
" A vadászok nem lehetnek udvariatlanok vagy ingerültek, ha a természetet élvező, sétáló személyekkel találkoznak. Arra törekedjenek, hogy megegyezésre jussanak a természet más használóival a terület hasznosításában, bizonyos időszakokban. Általános szabályként meg kell mutatniok, hogy ők a vad védői, amikor tárgyalnak a vadon élő állatvilág más használóival".
S mennyi mindent bele lehetett volna tenni ezen etikai kódexbe.
De minek?
A többi már csak az emberségen múlik!!!
2012 szeptember, Bogyiszló